Solcelle investering

https://www.linkedin.com/posts/armiga-a-s_armiga-energi-2030maevl-activity-6985570174800125952-LNje?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Inden 2030 vil EU reducere CO2-udledningerne med 55% (i forhold til 1990). Dette er en del af EU’s store og vigtige lovpakke ”Fit For 55”.
Derudover har EU vedtaget målsætninger for produktion og anvendelse af energi inden 2030: 

  • EU skal øge andelen af energiforbruget i EU fra vedvarende energi, som f.eks. sol, vand og vind med 32%.
  • EU skal forbedre effektiviteten af energiforbruget med mindst 32,5% (f.eks. gennem bedre isolering af bygninger).

Med den fremtidige fokus på grøn omstilling, har Armiga A/S derfor valgt, at investere i et 150 kWh solcelleanlæg, som bliver opsat og klar til drift i marts 2023. 

(Opdateret d. 11-10-2022)